Repurposed frames > Argyle Mini Mirror

argyle mini mirror by ashley seaman
framed mirror, paint, paper
4"x12"
2013
argyle mini mirror by ashley seaman
framed mirror, paint, paper
4"x12"
2013